کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

اسما ردزپوا تئودو زیوسكا (8 اوت 1943- 11 دسامبر 2016) یك خواننده و آهنگساز مقدونی و بشردوست برای كولی ها  بود. وی به دلیل کارنامه ای غنی و سرشار كه شامل صدها آهنگ می شود و به دلیل سهم خود در ارتقاء فرهنگ كولی ها، «ملكه كولی ها» نام گرفت.

اسما ردزپوا در سال1950 در سن نوجوانی آواز خواندن را آغاز كرد و حرفه هنری او بیش از 5 دهه ادامه داشت. موفقیت های او در زمینه موزیك با ازدواج او با استیوو تئودوسیوسكی كه آهنگساز، مدیر و كارگردان آثار او بود، قرین گردید. تئودوسیوسكی بسیاری از آهنگ های اسما را نوشت و حرفه او را تا زمان مرگش در 1997 مدیریت كرد. سبك موسیقی او بیشتر از موسیقی سنتی رم و مقدونیه الهام گرفته است. موسیقی پاپ نیز برخی تاثیرات قابل توجه بر سبک او داشته است.

اسما حرفه خود را در دوره ای آغاز كرد كه موسیقی كولی ها از شهرت خوبی برخوردار نبود و آواز خواندن زنان کولی در انظار عمومی شرم آور به حساب می آمد. ردزپووا یكی از اولین خوانندگانی بود كه به زبان كولی ها در رادیو و تلویزیون آواز خواند.

ردزپووا به طور خاص به خاطر صدای قدرتمند و منحصر به فردش مورد توجه قرار گرفت . در سال 2010 یك سازمان رسانه ای برجسته آمریكایی، نشنال پابلیک ریدیو، او را در میان 50 صدای برجسته جهان معرفی كرد.

او در 11 دسامبر 2016 بعد از یك بیماری كوتاه درگذشت.