کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

اوا آنرت رولفس (۱۱ اوت 1912- 9مارس 1954) يك ستاره شناس آلماني بود که مشاهدات مهمی از ستاره های متغير داشت.

اوا آنرت رولفس در كوبورگ متولد شد. او در سالهاي 1931 تا 1933 در وورسبورگ، مونيخ و کایل تحصيل كرد. بعد از 9 سال زندگي خانوادگي وی مجدداً از سال 1942 تا پايان جنگ جهاني دوم در دانشگاه گوتينگن تحصيل كرد.

از سال 1945 به عنوان دستيار پروفسور كونو هوف مایستر در رصدخانه سونبرگ كار كرد. در سال 1951، در رشته فیزیک ستاره شناسی از دانشگاه جينا مدرك دكترا دريافت كرد.

اوا آنرت رولفس در سن 41 سالگي در سونبرگ درگذشت.

 

 

 

 

 

 

لوئيز بوگان (11 اوت 1897- 14 فوريه 1970) يك شاعره آمريكايي بود. او چهارمين شاعر برجسته ای بود که از سوی كتابخانه  كنگره در سال 1945 معرفی شد.

بوگان نزديك 40 سال در موضع سردبیر شعر در مجله  نيويوركر مشغول به کار بود و در همین ظرفیت، نقش مهمي در شكل دادن به حساسيت های شاعرانه جاری در اواسط قرن بيستم ایفا کرد.

بنياد شعر خاطرنشان کرده است كه برخي از منتقدين بوگان را برجسته ترین شاعر زن در قرن بيستم محسوب می کنند.