کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

زنان مقاومت ایران

به واسطه تلاش زنان در اين مقاومت، آینده برابری و آزادی زنان ایران تضمين دار شده است.

زنان ایران روزي طعم برابري را خواهند چشيد و مي توانيم نقش مان را دوشادوش آنها آنطور که باید در سرنوشت كشورمان ايفا كنيم.

سلام، نام من لیلا دلفی است.

من و خواهرم مريم که برایم بسیار عزیز است، عضو مقاومت ایران هستیم.

من اهل شهر زيباي اهواز در جنوب ایران هستم، جایی که مردمش به میهمان نوازی، شادابی و سرزندگی شناخته شده اند. اما متاسفانه من در خانواده ام، کمتر مزه چنین شادابي را بياد مي آورم،

سلام. نام من فاطمه اکبری منفرد است. خواهر زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد. زنی با دو  دختر که ۸ سال است بدون حتی یک روز مرخصی در زندان به سر می برد.

متن زیر بخشهایی از سخنرانی زندانی از بندرسته شبنم مددزاده است که در کنفرانس «فراخوان برای عدالت» در ۶ آذرماه ۱۳۹۵ در پاریس در حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران مریم رجوی، ایراد کرد:‌

متن زیر بخشهایی از سخنرانی زندانی از بندرسته فریده گودرزی است که در کنفرانس «فراخوان برای عدالت» در ۶ آذرماه ۱۳۹۵ در پاریس در حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران مریم رجوی، ایراد کرد:‌

تا جایی که به یاد دارم، کمتر پیش می آمد که بتوانم پدر را بیرون از زندان و در آزادی حقیقی ببینم.

می گویند که هنر، زیبایی ها را منعکس می کند...

اما به نظر من هنری هست که زیبایی ارزش های انسانی را بازتاب می کند...

و آن هنر مبارزه و مقاومت است...

روزهای گرم تابستان، برای من یادآور تابستانی است که در آن با مادرم، آخرین دیدار را داشتم

نگاهش، معصوم و بیقرار است...

قطره اشکی شفاف، دردهای پنهانش را بر هر ناظری، آشکار می سازد...

نیر هستم... نیر سادات نسبی.

رژیم خواهر نازنینم، اعظم، را به جرم آزادیخواهی اعدام کرد.

اعظم خواهر بزرگتر من بود.