کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

سخنرانیهای روز جهانی زن

ریتا زوسموت، رئیس سابق مجلس فدرال آلمان و شخصیت برجسته و ذینفوذ جنبش برابری خواهی

‌سخنرانی در جلسه به مناسبت روز جهانی زن تحت عنوان «زنان نیروی تغییر: نقش زنان در قیام ایران»

سخنرانی کونچتا جیالومباردو، معاون فدراسیون حقوقدانان زن در پالرمو، ایتالیا، در میزگرد «رهبری زنان، تجربه مقاومت ایران» – تیرانا، روز جهانی زن ۲۰۱۷

 

سخنرانی اوا دوران راموس،‌ نماینده پیشین پارلمان اسپانیا، در میزگرد «رهبری زنان، تجربه مقاومت ایران» – تیرانا، روز جهانی زن ۲۰۱۷

 

سخنرانی مارگاریتا دوران وادل، سناتور پیشین اسپانیا، در میزگرد «رهبری زنان، تجربه مقاومت ایران» – تیرانا، روز جهانی زن ۲۰۱۷

 

سخنرانی استفانیا پتزوپانه، عضو سنای ایتالیا، در میزگرد «رهبری زنان، تجربه مقاومت ایران» – تیرانا – روز جهانی زن ۲۰۱۷

 

بخشهایی از سخنرانی جولی گیرلینگ،‌ نماینده پارلمان اروپا از انگلستان، در میزگرد «رهبری زنان، تجربه مقاومت ایران» – تیرانا، روز جهانی زن ۲۰۱۷

 

سخنرانی لیندا چاوز، مدیرپیشین روابط عمومی کاخ سفید در میزگرد «رهبری زنان، تجربه مقاومت ایران» – تیرانا، روز جهانی زن ۲۰۱۷

 

سخنرانی ایوتا رادیکووا، نخست‌وزیر پیشین اسلواکی، در میزگرد «رهبری زنان، تجربه مقاومت ایران» – تیرانا، روز جهانی زن ۲۰۱۷

 

سخنرانی لورنس فلمن ری‌ال:‌ نماینده پارلمان فدرال سوئیس، در میزگرد «رهبری زنان، تجربه مقاومت ایران» – تیرانا، روز جهانی زن ۲۰۱۷

 

سخنرانی سناتور اولین یونه، عضو سنای فرانسه، در میزگرد «رهبری زنان، تجربه مقاومت ایران» – تیرانا، روز جهانی زن ۲۰۱۷