کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

دانشجویی ممتاز و روشنفکر

مریم پاکباز متولد ۱۳۴۲ دانش آموز ممتاز در رشته ریاضی بود. وی در سن  ۱۴سالگی موفق به کسب دیپلم ریاضی با معدل عالی می شود. پدر مریم، یک متخصص مخابرات و از پیروان قدیمی دکتر محمد مصدق، پیشوای جنبش آزادی خواهی مردم ایران بود، و نقش خاصی در فضای سیاسی خانه داشت.

مقاوم و شکست ناپذیر

 

تاریخ تولد: ۱۳۴۳

محل تولد: تهران

تحصیلات: دیپلم

سابقه زندان: ۴ سال

سابقه حرفه ای مبارزاتی: ۳۰ سال

جسور و متعهد

 

تاریخ تولد: ۵ اسفند ۱۳۴۰

محل تولد: لشت نشاء از توابع شهر رشت

میزان تحصیلات: دیپلم

سابقه حرفه ای مبارزاتی: ۳۳ سال‌

سابقه زندان:‌ ۴ سال

متعهد و ازخودگذشته

تاریخ تولد:‌ فروردین ۱۳۳۹

محل تولد: تبریز

تحصیلات: دانشجوی رشته مهندسی راه و ساختمان دانشگاه اصفهان

سابقه حرفه‌ای مبارزاتی:‌ ۳۵ سال

پیشتاز استقبال از خطرات

 

تاریخ تولد:‌ ۱۳۴۳

محل تولد: تهران

میزان تحصیلات:‌ سال آخر دبیرستان

سابقه  مبارزات حرفه‌ای: ۳۵ سال

مستحکم و صبور

 

تاریخ تولد: ۱۷ شهریور ۱۳۳۷

محل تولد: تهران

تحصیلات:‌ لیسانس روانشناسی

جستجوگر و عاشق

 

تاریخ تولد: 1338

محل تولد: آبادان

تحصیلات: دانشجوی سال سوم مدیریت دانشگاه ملی ایران

دلیر و تسلیم ناپذیر

 

تاریخ تولد : 1345

محل تولد : روستای شالده شفت شهرستان فومن

تاریخ شهادت : تابستان 1367

نابغه ریاضی

 محل تولد: سمنان

تحصیلات:‌ ورودی سال 57 مهندسی راه و ساختمان دانشکده فنی دانشگاه تهران 

دوران دبيرستان را در سمنان گذراند. وی نبوغ زيادی در رياضی داشت به طوری که با وجود اينکه مدرسه دخترانه‌ای برای رشته رياضی در منطقه محل زندگی آنها وجود نداشت، آموزش و پرورش به وی مجوز تحصيل در دبيرستان پسرانه را داده بود. و بدین ترتیب او در ميان همه‌ی فارغ‌التحصيلان رشته‌ی رياضی در ديپلم رتبه‌ی اول منطقه را کسب کرد.

تاریخ تولد: اردیبهشت ۱۳۴۲

محل تولد: تهران

تحصیلات: دانشجوی سال اول دانشگاه تربیت معلم

تاریخ شهادت: مرداد ۶۷

نحوه شهادت: حلق آويز