کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

تاریخ تولد: اردیبهشت ۱۳۴۲

محل تولد: تهران

تحصیلات: دانشجوی سال اول دانشگاه تربیت معلم

تاریخ شهادت: مرداد ۶۷

نحوه شهادت: حلق آويز

سمبل ۱۳ ساله مقاومت برای آزادی

 

فاطمه مصباح که در سن ۱۳ سالگی به دست رژیم آخوندی اعدام شد یکی از سمبلهای مبارزه و مقاومت مردم ایران برای آزادی است. او یکی از ۸ شهید خانواده مصباح می باشد.

من يك پرستار بودم، عاشق خلق و مجاهدين خلق