کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

متعهد و ازخودگذشته

تاریخ تولد:‌ فروردین ۱۳۳۹

محل تولد: تبریز

تحصیلات: دانشجوی رشته مهندسی راه و ساختمان دانشگاه اصفهان

سابقه حرفه‌ای مبارزاتی:‌ ۳۵ سال

تاریخ شهادت:‌ ۱۰ شهریور  ۱۳۹۲

 

در جریان قیام سال ۵۷ ژیلا دانشجوی رشته مهندسی در دانشگاه اصفهان بود. او همگام با قیام 57 با آرمانهای مجاهدین آشنا شد و از همان ابتدا مسیر مبارزه اش را با شرکت تمام عیار در تظاهرات و راهپیمایی و فعالیتهای گسترده اجتماعی علیه پاسداران و بسیجیان زن ستیز ترسیم کرد و با تشکیل تیمهایی از دختران دانشجو به فروش نشریه و توزیع تراکت در  حمایت از آرمانهای مجاهدین پرداخت.

این دانشجوی آگاه در حالیکه می‌توانست در يكي از  بهترین رشته هاي تحصیلی روزگار خود زندگی بی‌دغدغه‌ای را برای خود رقم بزند اما پاسخگویی به مسئولیتهای خود به عنوان یک زن پیشتاز جامعه را انتخاب کرد و فعالیتهای افشاگرانه خود علیه استبداد آخوندها را به سطح جامعه و کوچه و خیابان گسترش داد.

ژيلا در خرداد ۵۹ در حال نصب پوستر در خیابانهای تبریز دستگیر شد و مدت کوتاهی را در زندان به سر برد. بعد از آزادی از زندان با عزمی جزمتر به فعالیتهای خود ادامه داد و تا ۳۰ خرداد به عنوان یکی از مسئولان فعال بخش مادران در برابر فشار و سرکوب رژيم زن ستیز آخوندي ایستاد و افشاگری کرد.  

بعد از  ۳۰ خرداد 60 و شدت یافتن دستگیری و سرکوب، ژیلا که مدتی از همرزمانش قطع شده بود، به  فعالیتهای خودجوش خود ادامه داد و سرانجام در سال ۶۲ موفق شد با خروج از کشور خود را به صفوف یارانش در خارج از کشور برساند و به مقاومت وصل شود.

با تشکیل ارتش آزادیبخش ملي ايران، ژیلا جزو اولین زنان قهرمانی بود که وارد یکانهای رزمی زنان در ارتش آزاديبخش شد و در طي حضور ساليان در اشرف مسئوليت هاي مختلفي را با موفقيت بر عهده گرفت.

ژیلای قهرمان یکی از هزار زن قهرمانی بود که در سالهای پایداری در اشرف  با صبر و ایستادگی خود از جلوداران مقاومت اشرفیان شد و تا آخرین لحظه حیاتش برای احقاق حقوق مردم و میهنش در اشرف پایداری کرد و سرانجام در حمله مزدوران مالکی و خامنه‌ای خون پاکش سپیده دم ۱۰ شهریور اشرف را سرخ فام کرد.

تصویر حماسی ژیلا در حالیکه جسم خود را سپر همرزم و فرمانده‌اش مجاهد شهید زهره قائمی در برابر رگبار گلوله‌های دژخمیان کرده است، برگ زرین جاودانه‌ای از دلاوریهای زنان قهرمان این میهن است كه در تاريخ مبارزات اين مرز و بوم براي هميشه مایه افتخار است.