کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

ثریا در سال ۱۳۳۸ در اصفهان به دنیا آمد و تحصیلات دبیرستان را در همانجا به پایان رساند.

سپس به هواداران مجاهدین در همان شهر پیوست. بعد از مدتی به تهران نقل مکان کرد و در آنجا مشغول کار با انجمن مادران مسلمان هوادار مجاهدین شد.

(توضیح:‌ مادر به زنان میانسالی اطلاق می شد که یا فرزندان مجاهدشان شهید شده بودند و یا با سازمان همکاری داشتند و این مادران نیز خود علاقمند به همکاری و کمک برای پیشبرد اهداف عالی مجاهدین بودند اما به دلیل تفاوت سنی به آنها مادر گفته می شد.)

ثریا یک دختر یکساله داشت که در جریان درگیریهای روز ۱۹بهمن 60، قبل از اینکه به همراه همسرش به شهادت برسند او را در یک جای امن گذاشت.