کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

به ابتکار خانم سونیا هورنری، نماینده پارلمان ایالتی نیوسات ولز، جلسه ای در حمایت از مقاومت ایران و نقش زنان در مقاومت علیه رژیم حاکم بر ایران در پارلمان این ایالت برگزار شد.

در این جلسه که روز ۲خرداد ۹۷ (٢٣ مه ٢٠١٨) در سالن پارکز پارلمان ایالتی نیو سات ولز در سیدنی برگزار شد، برخی از شخصیت های حامی مقاومت ایران در استرالیا از جمله خانم مردیت برگمن و آقای پیتر مورفی و تعدادی از زنان ایرانی هوادار مقاومت ایران شرکت داشتند.

خانم سونيا هورنری، ضمن خوش آمدگويی به تمام زنان حاضر، حمايت بی دريغ خود و ديگر همکارانش در پارلمان استرالیا را از مبارزه مردم ايران به خصوص زنان ايرانی اعلام کرد و از شجاعت زنان ايرانی در مبارزه با ديكتاتوری آخوندی قدرشناسی نمود.

سپس شخصیت های حاضر به بحث و گفت و شنود در موضوع جلسه پرداختند. زنان ایرانی حاضر در جلسه از مسائل و مصائب زنان ایران در جامعه تحت حاکمیت رژیم آخوندی و سپس از جایگاه زنان در مقاومت و نقش کنونی زنان در قیام صحبت کردند.

خانم الهام زنجانی از کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران که از طریق کال کنفرانس به این جلسه وصل شده بود، برای حاضرین صحبت کرد.

او در سخنانش به نقش برجسته زنان ایرانی در مقابل چهار دهه سرکوب و قوانین زن ستیزانه رژیم اشاره کرد و گفت که خوشبختانه امروز شاهد این هستیم که این رژیم آخوندی است که در لبه پرتگاه سرنگونی قرار گرفته ولی زنان ایران رزمنده تر از همیشه با پرداخت بالاترین قیمت در میدان مبارزه پرچمداری و رهبری مقاومت علیه رژیم را به دست دارند.

وی در پایان به نقش برجسته خانم رجوی در آموزش و پرورش نسلی از زنان برای رهبری مقاومت ایران اشاره کرد و گفت که برنامه ده ماده ای مریم رجوی نقطه امید و انگیزش برای زنان ایران برای فردایی روشن و آزاد می باشد.