کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

قهرمان ملی

در اسطوره های باستانی همیشه سمبل قهرمانان جوانمردانی با ابهت از لحاظ جسمی و قوی هيكل بودند. اما اخیراً داستانی در اینترنت منتشر شده است که یک دخترک ظریف جوان قهرمان ملی نام گرفته است.

هانیه، ۱۳ ساله، در سرپل ذهاب زندگی می کرد، مرکز زلزله ای که یکشنبه شب ۲۱ آبان استان کرمانشاه را در نوردید.

هانیه می گوید:‌«وقتی زلزله آمد ما توی خونه بوديم و مادربزرگم هم اون شب پيش ما بود. همه فرار كرديم بيرون همينطور كه داشتم فرار می كردم يكدفعه يادم افتاد كه خواهرم روی قالی بالا خوابه و من دويدم رفتم اونو بغل كردم همين كه داشتم بر می گشتم يك تير آهن از بالای سقف افتاد روی كمرم بعد ديگه برق قطع شد و بابام با ماشين اومد هر كدوم از ما رو برد توی يك بيمارستان. مامانم افتاد تهران و ...»

نخاع هانیه قطع شده است اما او می گوید:‌«من اصلا پشيمان نيستم كه اين كار را كرده ام و نمی خوام خواهرم جای من می بود.»

هانیه حالا در بیمارستانی در کرمانشاه بستری است. مقامات بیمارستان توصیه کرده اند که او را به یک خانه سالمندان ببرند.

اگر هانیه در هر کشور دیگری بود تا به حال علاوه بر جوائز دولت کمک کرده بود که او را درمان کنند و سلامتی اش را بازیابد. اما در ایران تنها کمک موجود برای این دختر نوجوان خانه سالمندان است.

آیا این جایزه دختر با محبتی است که عمر و آینده خویش را فدای نجات خواهر خردسالش کرده است؟‌

یکی از پرستاران بیمارستان می گوید اگر امكانات مناسب و فيزيوتراپی مناسب باشد او می تواند سلامتی اش را به طور كامل به دست بياورد.

هانیه یکی از صدها دختربچه ای است که خانمان و والدین خود را در زلزله کرمانشاه از دست داده اند. او یکی از هزاران دختر نوجوان در سراسر ایران است که محروم از فرصتها زیر چنگال ستم و تبعیض زندگی را به سر می کنند. دختربچه هایی که در مدرسه شین آباد سوختند و دختربچه هایی که در جریان یک گردش علمی در یک سانحه رانندگی و چپ کردن اتوبوس شان جان باختند.

به رغم این بی عدالتی ها اما، زنان و دختران ایران نیروی تغییر هستند و آنها هستند که برابری و آزادی را برای کل جامعه و ملت شان محقق خواهند کرد.