کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

معلولان زن تحت سیاست های ضد انسانی در ایران

در سال ۱۹۹۲ (۱۳۷۱ شمسی) روز سوم دسامبر از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جهانی معلولان نام گرفت. هدف از نام گذاری این روز افزایش آگاهی عمومی در جهت ایجاد امکان پیوستن افراد معلول به جامعه، در همه جنبه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است.

رژیم ایران در سال ۸۳  قانونی را تحت عنوان حقوق معلولان تصویب نمود که روي زمين ماند. در سال ۹۶ نیز کلیات لایحه ای دیگر در این رابطه به تصویب مجلس رسید که اجرای آن طی تبصره ای به کافی بودن بودجه دولت مشروط شده و طبعاً اجرا نشد.

بر اساس آماری که سال ۹۶ در مجلس رژیم اعلام شد، بیش از ۱۱ میلیون معلول در ایران زندگی می کنند که زنان ۳۵ در صد آنان را تشکیل می دهند. در این میان تعداد زنان خودسرپرست معلول ۳۹۳۷۲ نفر و تقریباً ۲ برابر مردان بوده است. سالانه ۱۰۰ هزار نفر نیز به این آمارها افزوده مي‌شود. (خبرگزاری حکومتی ایکانا – ۳۰ تیر ۱۳۹۶)

در زمینه اشتغال، حدود سه تا پنج درصد بیکاری هر منطقه به افراد معلول اختصاص دارد که این رقم در زنان دو برابر مردان است به عبارتی، تنها یک ششم زنان معلول در بازار کار شانس اشتغال دارند بقیه حتی نمی‌توانند از عهده هزینه رفت و آمد خود برآیند. باید توجه داشت که این وضعیت آنان را پیش از هر چیز از تأمین هزینه‌های درمانی خود ناتوان می‌سازد.

علاوه بر مسئله اقتصادی زنان معلول ۱.۵برابر بیشتر از مردان معلول دچار خشونت، آزار و اذیت، سوءاستفاده و تبعیض می‌شوند. زنان معلول به دلیل محدودیت‌های فیزیکی و اجتماعی‌ خود مجبور می شوند با روابط ظالمانه کنار بیایند.

فقر خانواده، فقدان خانه مناسب، نبود خدمات شهری و سرویس ایاب و ذهاب متناسب معلولین، بی توجهی به امکانات آموزشی مورد نیاز آنها همه و همه باعث طرد هرچه بیشتر این انسانها از جامعه می شود.

آنچه می ماند انتشار فیلم ها و تصاویر بسیار غم انگیز از زنان و دختران معلولی است که به دست فروشی و زباله گردی مجبور شده اند که دردی است مضاعف بر کل دردهای جامعه چپاول شده ایران.

معلولان ایرانی نیز مانند سایر اقشار محروم جامعه، در مناسبت های مختلف صدای اعتراض خود را بلند می کنند. روزهای ۱۴ تا ۱۸ مهر ۹۷، شاهد تحصن کارمندان سهام عدالت شامل معلولان و زنان سرپرست خانوار در اعتراض به دریافت نکردن ۴۳ ماه حقوقشان بودیم.

روز ۱۱آبانماه۹۶ نیز تعدادی از معلولان در اعتراض به عدم تصویب لایحه معلولان در نمایشگاه مطبوعات تجمع کرده و خواهان حقوق خود شدند. حقوقی که جز با برقراری یک حکومت دمکراتیک مردمی به دست نخواهد آمد.