کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

پروین محمدی از حق کارگران فولاد دفاع می کند

خانم پروین محمدی، نماینده سابق کارگران صنایع فلزی ایران و عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، با انتشار نامه سرگشاده ای مورخ ۲۹ آذر ۹۷ رژیم را به خاطر حمله شبانه به منزل کارگران معترض فولاد اهواز و دستگیری آنها به شدت محکوم کرد.

کارگران فولاد اهواز به مدت ۳۸ روز در اعتصاب بودند و در خیابانهای اهواز راهپیمایی و تظاهرات می کردند. آنها از حمایت مردم اهواز و مردم سراسر کشور برخوردار بودند و زنان در صفوف اول راهپیمایی های اعتراضی آنها شرکت داشتند.

متن نامه سرگشاده خانم پروین محمدی در زیر آمده است:

شرم بر حاکمانی که بعد از 38 روز فریاد حق خواهی گارگران گروه ملی فولاد اهواز، پاسخ آنان را با بازداشت و زندان دادند.

کارگران گروه ملی صنعتی فولاد طی 38 روز توانستند هر فرو خفته ای را بیدار کنند. توانستند همه کارگران و انسانهای  شریف و آزادیخواه در ایران و جهان را با خود همراه کنند.

کارگرانی که هر روز دردشان را در خیابانها فریاد زدند و حنجره هایشان گرفت آنقدر که فریاد حق خواهی سر دادند.

مقابل  هر ارگان و جناحی از حکومتگران که در شهر و استان خوزستان سمت و مسئولیتی داشتند تجمع کردند.

کارنامه ی شرکت گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، سندی محکم از  کارنامه مافیای غارت و چپاول در  کشور است. مافیایی که در پس انقلاب  57 به ثروت بادآورده

پروین محمدی از حقوق کارگران دفاع می کند

 ای

دست پیدا کرد و با مصادره و دولتی کردن، آنها را به بنیادهای رنگارنگ و در انتها به مرتبطین با حوزه قدرت و ثروت واگذار و دست آخر همه آنها را به ویرانه ای تبدیل کرد.

هر چند که مسیر نابودی این شرکتها در طول ۴۰ سال گذشته با مقاومت جانانه کارگران شاغل در آن شرکتها مواجه شد اما  شرکتهایی همانند صنایع فلزی ایران، کیان تایر، هفت تپه، هپکو، نساجی مازندران، نساجی قائم‌شهر، روغن نباتی شکوفه بابل، شرکت کشت و صنعت شمال، روغن نباتی غنچه، کولر گازی، نساجی چوکا، چیت‌سازی بهشهر، ارج، آزمایش و دهها و صدها شرکت تولیدی مسیر زوال را طی کردند.یدا کرد و با مصادره و دولتی کردن، آنها را به بنیادهای رنگارنگ و در انتها به مرتبطین با حوزه قدرت و ثروت واگذار و دست آخر همه آنها را به ویرانه ای تبدیل کرد.

کارگران با نابودی شغل و معیشت خود راهی جز دفاع از آخرین نفس های باقیمانده چرخه ی تولید برای حفظ بقای خود ندارند اما حاکمان تنیده در مافیای ثروت و قدرت با نهایت بیشرمی در مقابل دیدگان میلیونها انسان در ایران و سراسر جهان بی آنکه خم به ابرو آورند نیمه های شب منازل کارگران  فولاد را مورد تهاجم قرار داده و دهها کارگر حق طلب و به جان آمده از فقر و فلاکت را به زنجیر کشیدند و دو روز بعد همچون فاتحان وارد شرکت شدند و با وقاحت کم نظیری که فقط از دست خودشان بر میاید اعلام کردند چرا برای حل مشکل به ما مراجعه نکردید و اگر ۳۸ روز اعتراض نمی کردید این اتفاقات پیش نمی آمد و مشکلات شرکت هم حل می شد؟؟؟!!!

آقایان! گرفتید و بستید و به زنجیر کشیدید، اما از این پس با خشم و نفرت هزاران کارگر فولاد و خانواده هایشان و ما میلیونها کارگر و مزد بگیر زحمتکش در سراسر کشور که زندگیشان را به جهنمی تبدیل کرده اید چه خواهید کرد.

البته که ستمگران را آنجا که دیگر به نقطه سیری ناپذیری می رسند و به سیم آخر می رنند عقلی برایشان باقی نمی ماند.

آقایان!

بازداشت و زندانی کردن دهها کارگر فولاد، اگر امروز آنان را در موقعیت دست نبردن چند روزه به اعتراضات خیابانی قرار داده است یقین بدانید این پایان کار نیست بلکه لحظات و روزهایی از  انباشت خشم و انزجار کارگران  فولاد و ما کارگران در سراسر ایران از ستم گریهای شماست که به سرعت چونان آتشفشانی عظیم فوران خواهد کرد.

۲۹ آذر ۹۷

پروین محمدی نماینده سابق کارگران صنایع فلزی ایران و عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران