کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

همبستگی

زینت میرهاشمی

زینت میرهاشمی

نماینده سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، عضو شورای ملی مقاومت ایران

 

متن سخنرانی در همایش بزرگ ایران آزاد

ویلپنت، پاریس – ۹ تیر ۱۳۹۷

 

نجات الأسطل

نجات الأسطل

نماینده پارلمان فلسطین

 

متن سخنرانی در همایش بزرگ ایران آزاد

ویلپنت، پاریس – ۹ تیر ۱۳۹۷

 

نجیمه طای طای

نجیمه طای طای

وزیر پیشین آموزش و پرورش مراکش

 

متن سخنرانی در همایش بزرگ ایران آزاد

ویلپنت، پاریس – ۹ تیر ۱۳۹۷

 

 

ریتا زوسموس رئیس پیشین مجلس فدرال آلمان، سخنان خود را با ابراز شگفتی از جمعیت گرد آمده در این مراسم آغاز کرد و گفت: این جمعیت جایگاه و ارزش این مقاومت را هر چه نمایانتر می‌کند.

با سلام، من لیندا چاوز، مدیر این گردهمایی هستم که خواسته مردم ایران را بیان می‌کند. می‌خواهم به همه شما امروز در این‌جا خوش‌آمد بگویم. هر روزی که ما این برنامه را در پاریس برگزار می‌کنیم جمعیت افزایش پیدا می‌کند. صدها هزار نفر از اقصی نقاط جهان این‌جا جمع شده‌اید تا خواست خودتان را برای آزادی و دموکراسی برای مردم ایران ابراز کنید.

همگی به سالن ویلپنت خوش آمدید، شما هزاران مبارز آزادی هستید، هزاران مدافع دموکراسی که این‌جا حاضرید و از همه جای دنیا به این‌جا آمده‌اید. شما از آمریکا، کانادا، اروپا، به این میعاد سالانه با شورای ملی مقاومت ایران آمدید.

سلام به همگی. به‌عنوان شهردار این شهر، می‌خواستم بار دیگر به شما خوشآمد بگویم، چون سالها است که از خوشوقتی استقبال از شما در این شهر برخوردارم. می‌خواستم بر حمایتم تأکید کنم، از مبارزه شما برای دفاع از حقوق‌بشر، برای آزادی، علیه استبداد.

خانم‌ها و آقایان، این پنجمین‌بار است که در این گردهمایی استثنایی جنبش مقاومت ایران شرکت می‌کنم. تنها با نگاه به قسمت شخصیتها می‌توانیم متوجه حمایت قوی‌یی بشویم که این جنبش در سراسر جهان از آن برخوردار است.

شب به‌خیر. همه در تمامی کشورها، مثل کشور من پرتغال، کشور کوچکی که در غربی‌ترین نقطه اروپا است، بیش از پیش افراد بی‌نام و نشان مثل خودم، با شما هستند، با مبارزه شما، با خواست شما برای آزادی و دموکراسی. این‌جا هستم چون فکر می‌کنم، این وظیفه من است که در این مبارزه همراه شما باشم.