کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

روز شنبه، ۲۸ بهمن 96 ، كنفرانسي با عنوان «زنان نيروي تغيير، قيام ايران و نقش زنان» به مناسبت روز جهانی زن در پاریس برگزار شد. سخنران اصلی این کنفرانس خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شوراي ملي مقاومت ايران بود.

دهها زن برجسته از جمله شخصیتهای سیاسی، قانونگذاران، حقوقدانان، قضات و مدافعان حقوق زنان از 23 کشور در پنج قاره، شرکت کرده و همبستگی خود با زنان، مقاومت و قیام مردم ایران را اعلام كردند.

در اين كنفرانس يك هيأت از مادران شهید، یک هيأت نمایندگی از انجمن های زنان ایرانی و فعالان حقوق بشر و همچنین یک هيأت از جوانان در حمایت از مقاومت ایران سخنرانی كردند.

در اين جلسه همچنين برنامه هاي هنري و چند فيلم کوتاه دربارة نقش زنان در قيام و چند برنامة نمايشي اجرا شد که با استقبال شرکتکنندگان مواجه شد.

مريم رجوی، رئيس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ايران

قسمتهایی از سخنرانی در کنفرانس روز جهاني زن - پاریس، 2018

 

قيام ايران فقط براي براندازي يک نظام سياسي نيست؛‌ بلکه قيامي است عليه بنيادگرايي و ارتجاع مذهبي. اين طلوعي پر اميد نه فقط براي مردم ايران بلكه براي تمام مردم منطقه و جهان است.

زنان ايران به‌خيابان‌ها نيامده‌اند که چيزي از رژيم بخواهند؛ آمده‌اند که رژيم را از ميان بردارند. زنان به‌قيام برنخاسته‌اند که فقط آزادي خود را مطالبه کنند. برخاسته‌اند که تمام ايران را آزاد کنند. به گواهي تجربه ۳۹ساله جزيي‌ترين خواست‌هاي زنان در اين رژيم قابل اجرا نيست.از لغو حجاب اجباري تا لغو هرگونه تبعيض و نابرابري، از بازي اصلاحات و اعتدال قلابي نيز چيزي عايد زنان نشد. حقوق زنان جز با سرنگوني ولايت فقيه به‌دست نمي‌آيد. براندازي، حق زن ايراني و يگانه راه براي دستيابي به آزادي و برابري است.

برخلاف دعاوي رژيم، تحميل حجاب دقيقاً بر ضد اسلام حقيقي است. روي آوردن به‌دين بر اساس انتخاب آزادانه و داوطلبانه است. اما رژيم هر وقت مي‌خواهد تنفس سياسي جامعه را بند بياورد، بگير و ببند به بهانه بدحجابي را بيشتر مي‌کند. زنان مجاهد از همان ابتداي انقلاب در حالي که خود روسري داشتند، در تظاهرات اعتراضي عليه حجاب اجباري شرکت کردند.

روزي که زنان ايراني سنگر بنيادگرايي را در ايران درهم بشکنند، آزادي و برابري در همه جهان جهش مي‌کند. از اين رو، بزرگترين پروژه براي مدافعان حقوق زنان در اين دوران ، حمايت از قيام مردم ايران عليه بنيادگرايي و ارتجاع است هر فعاليتي براي دفاع از زنان دستگير شده، هر تلاش براي افشاي شکنجه‌ زندانيان و هر کار براي وادشتن دولت‌ها به‌قطع رابطه با اين رژيم، بسيار اثرگذار خواهد بود.

برای دیدن متن کامل سخنرانی کلیک  کنید

برای دیدن کلیپ ویدئویی کلیک کنید

سروناز چیت ساز

مسئول کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

بخشهایی از سخنرانی در کنفرانس روز جهاني زن - پاریس، 2018

 

اجازه بدهید پیشاپیش روز جهانی زن را به همه زنان ایران و جهان و به‌ویژه شما مهمانان عزیز که از کشورهای مختلف در ۵قاره در این جلسه حضور دارید تبریک بگویم.

همچنین درود می‌فرستم به همه زنان و دختران قهرمان ایران، که دنیا شاهد صحنه‌های شجاعت آنها در قیام ایران بود. به تک‌تک آنها افتخار می‌کنیم.

با توجه به مسئولیتم که روزانه از یک طرف در جریان درد و رنج و سرکوب زنان هموطنم، و از طرفی مقاومت آنها هستم لازم است تأکید کنم که فعالیت شما زنان در جنبش برابری در سراسر جهان، نیروی عظیمی برای مبارزه زنان ایران علیه ارتجاع و بنیادگرایی است، پس از حضور و حمایت شما بسیار سپاسگزارم.

 

 

پروفسور ريتا زوسموت

سخنگوی سابق مجلس فدرال آلمان (1998-1998)، زن منتخب سال 1987

بخشهایی از سخنرانی در کنفرانس روز جهاني زن - پاریس، 2018

 

آنچه که در ایران اتفاق افتاد نشان میدهد که سالهای زیادی که بسیاری از مردم شکنجه و کشته شدند، فراموش نخواهد شد. من متقاعد شدهام که انسانها نباید تسلیم شوند. وقتی ما تسلیم میشویم، هیچ امیدی برای ادامه دادن وجود ندارد. ما از همة این زنان و مردان که خواهان آزادی، آزادی بیان و آزادی شیوة زندگی هستند سپاسگزاریم.

من بسیار خوشحالم که ما همراه با خانم رجوی هستیم. وقتی که کسی برای هدایت کردن وجود نداشته باشد ما گم میشویم. من امیدوارم که رهبری زنان امروز با رهبری مردان متفاوت باشد. همیشه انتقاد وجود دارد که زنان نمیتوانند جهان را رهبری کنند و واقعاً خلاق باشند. آنها نمایندگان صلح نیستند. اما اکنون میبینیم که زنان میتوانند همه این کارها را انجام دهند. یک نیاز مشترک برای همکاری برای صلح، آزادی و اعتماد به تواناییهای انسانی وجود دارد.

اعتقاد من این است که ما با هم بسیار قوی هستیم. ما توانایی، خلاقیت و صلاحیت داریم، نه برای قتل و جنگ، بلکه برای زندگی. ما باید همة جهان را آموزش دهیم که نه تنها ایران، بلکه همة جهان نیاز به تغییر دارد.

من امیدوارم که به عنوان یک زن اروپایی، یک زن آلمانی همدردی بیشتری نسبت به همة پناهندگان داشته باشیم. ما بیش از اینها استطاعت داریم. ما باید حس جدیدی از همبستگی داشته باشیم.

ما باید همة تبعیضها و خشونتها را از بین ببریم. امیدوارم که امروز ما بتوانیم آغاز جدیدی داشته باشیم. بیایید با هم کار کنیم و با هم مبارزه کنیم. ما با هم قوی هستیم.

 

پروفسور راشيدا مانجو

گزارشگر ویژة سازمان ملل دربارة خشونت علیه زنان (ژوئن 2009 تا ژوئیه 2015)

استاد حقوق در دانشگاه کیپ تاون، آفریقای جنوبی

كميسر سابق پارلمان در کمیسیون برابری جنسیتی در آفریقای جنوبی

عضو برنامه حقوق بشر النور روزولت در دانشکده حقوق هاروارد

بخشهایی از سخنرانی در کنفرانس روز جهاني زن - پاریس، 2018

 

فعالان سیاسی به دلایل مختلف از جمله وابستگی به گروههای مخالف، اقلیتهای مذهبی و یا به دلیل اشتغال به روزنامه نگاری دستگیر شدهاند. یکی از مطالعات من شامل موضوع تجاوز به دختران باکره قبل از اعدام است. یک زندانی زن در زندان خودکشی کرد. زنان زندانی در معرض اشکال مختلف خشونت در حبس هستند. سلول انفرادی زنان یکی دیگر از انواع سوءاستفاده از زنان است. بین زندان های انفرادی و خودکشی در میان زنان زندانی رابطه مستقیم وجود دارد.

دستگیری و بازداشتهای خودسرانه زنان به طور گسترده ای در ایران رواج دارد. هر کسی حق زندگی، آزادی و امنیت دارد. هیچ کسی نباید در معرض بازداشت خودسرانه و محکومیت قرار بگیرد.  قوانین بین المللی حکم می کنند که با همه زندانیان با شأن و احترام برخورد شود. متأسفانه این واقعیت وضعیت زنان زندانی در ایران نیست. سکوت و همدستی جامعه بین المللی باعث شده که این امر ادامه پیدا کند.

 

اود دو توئن

مؤسس و رئیس انجمن زنان برای اقتصاد و جامعه - فرانسه

بخشهایی از سخنرانی در کنفرانس روز جهاني زن - پاریس، 2018

 

زنان در چندین کشور جهان و به ویژه در ایران قربانی میشوند. زنان شورشی و آنها که عقب نمی نشینند، به طور فزاینده در معرض خطر هستند. اما از آنجایی که آنها خواهان آزادی کشورشان هستند، بر خطرات غلبه می برند.

زنان ایرانی جسارت کرده و زندگی خود را در معرض خطر قرار داده اند تا قدرت حاکم را به چالش بکشند. برای رسانه های غربی، تنها حق برای زنان، برداشتن حجاب است. آنها از زنان نمیپرسند که چه چیزی برای کشورشان میخواهند؟ زنان عامل اصلی جنبش تغییر عمیق در زندگی خود و در کشور خود هستند.

وقت آن است که جهان شجاعت زنان ایرانی را ببیند و تحسین کند. به همین دلیل است که من اینجا هستم، برای آزادی زنان ایرانی، براي آزادی بیان، آزادی براي زندگی آزاد. ما باید زنان ایران را تشویق و تحسین کنیم.

ما نباید اجازه بدهیم زنان ایرانی به تنهایی مبارزه کنند. ما باید دستمان را به دست آنها بدهیم و به آنها کمک کنیم. جهان بدون زنان آزاد و برابر، کارآیی نخواهد داشت. زنان 50 درصد از جمعیت را تشکیل می دهند. ما همچنین مادران 50 درصد دیگر هستیم.

بیایید یک قرن برای زنان و یک قرن برای زنان ایرانی بسازیم.

راما ياد

وزیر پیشین حقوق‌بشر فرانسه

بخشهایی از سخنرانی در کنفرانس روز جهاني زن - پاریس، 2018

 

جهان به یاد خواهد داشت که این انقلاب عمیق توسط زنان و مادران رهبری میشود. فداکاری آنها بیهوده نیست. شما بیتفاوتی بزدلان را در هم شکسته اید. شما فراتر از شرایط انسانی خود رفته اید. شما یک صفحه در تاریخ ایران به وجود آورده اید. هرگز شک نکنید که یک گروه کوچک از افراد آگاه و متعهد می توانند جهان را تغییر دهند. ما بیش از هر زمان دیگری به حمایت از شما افتخار میکنیم.

مردم ایران برای آزادی به پا خاستهاند. آنها خواستار تغییر رژیم هستند. ما باید از آنها حمایت کنیم. معترضان زندگی خود را به خطر می اندازند.

این مبارزه برای تاریخ، برای جهان است. این زندگی همه ما است که در خیابان های ایران تعیین میشود. ما از این شجاعان سپاسگزاریم. ممنون خانم رجوی.

 

بارونس سانديپ ويرما

عضو مجلس لردها - انگلستان

وزیر سابق توسعه بین المللی تا سال 2016

بخشهایی از سخنرانی در کنفرانس روز جهاني زن - پاریس، 2018

 

افرادی که در کنار شما ایستاده اند، به آنچه شما برای آن می جنگید و فراخوان می دهید، باور دارند.

بگذارید از دولت هایمان بپرسیم که برای به چالش کشیدن آنچه که در ایران اتفاق می افتد چه کار می خواهند بکنند؟

نقض حقوق بشر در همه کشورها یکسان است. آزادی بیان حق هر فردی روی کره زمین است. این مبارزه تنها برای یک گروه کوچک نیست، بلکه برای همه افرادی است که مستحق برخورداری از حقوق بشر هستند.

چه اتفاقی در زندانهای ایران رخ می دهد؟ چرا مردم ناپدید می شوند؟

تغییر اجتماعی و اقتصادی تنها زمانی رخ می دهد که زنان در رهبری باشند.

بیایید فقط یک مریم رجوی نداشته باشیم. بلکه میلیونها (مریم رجوی) داشته باشیم چرا که ما به صداهای زیادی احتیاج داریم تا بتوانیم دنیایی عاری از ظلم و سرکوب داشته باشیم. وظیفه ما این است که در هر کجا که هستیم، فضای سیاسی را به چالش بکشیم. زنان و مردان آزاد ایران انتظار دارند که ما در کنار آنان بایستیم.

هيأت مادران شهیدان

مادر ابراهیم پور نماینده هیأت

بخشهایی از سخنرانی در کنفرانس روز جهاني زن - پاریس، 2018

 

مادر ابراهیم پور داستان خانواده خویش را توضیح داد. او سه پسر و یک دختر و همسرش را در مبارزه برای آزادی ایران از دست داده است. وی در بخشی از سخنان خود گفت:‌

آزادی چیزی نیست که آنها به ما تقدیم کنند، ما باید آزادی را خودمان به دست بیاوریم. شهدا از ما انتظار دارند که راهشان را ادامه بدهیم. به زندانها بروید و آنجا بمانید تا فرزندانتان آزاد شوند. دختران و پسران من، شما باید متحد شوید. ما صدای شما را به تمام دنیا میرسانیم. هزاران مادر مثل من در ایران هستند. ما راه فرزندان مان را رها نخواهیم کرد. ما نمیگذاریم آنها فراموش شوند. مثل شیر شجاع باشید. ملاها از شما میترسند. آنها به آخر خط رسیدهاند.

 

هدی بدران

رئیس ائتلاف برای زنان عرب (AAW) - مصر

رئیس اتحادية زنان عرب

بخشهایی از سخنرانی در کنفرانس روز جهاني زن - پاریس، 2018

 

در قیام سال 2009 که شش ماه به طول انجاميد، زنان خواستار آزادی بودند. زنان همیشه در خط مقدم این مبارزه بودند. امروز ما در این قیام جدید مشاهده میکنیم که زنان بسیار شجاع بودهاند. آنها در مقابل نیروهای پلیس می ایستند و بقیه را نیز ترغیب میکنند که نترسند و در کنار آنان باشند.

زنستيزي یکی از ویژگیهای اصلی بنیادگرایی اسلامی است. مبارزة زنان ایرانی به همراهي فعالان زن سازمان مجاهدین خلق ایران به عنوان پیشگامان آن مبارزه، مبارزهيي است کانون بنیادگرایی اسلامی كه همانا رژیم آخوندی حاکم بر ایران است. سرنگونی استبداد مذهبی در ایران دستاورد بزرگی برای منطقه به طور عام و برای زنان به طور خاص خواهد بود.

حمایت از قیام مردم ایران و دفاع از زنان ایرانی در این مسیر، مسئولیت اخلاقی و گامی ضروری در مبارزه علیه بنیادگرایی اسلامی است.

ليندا چاوز

نویسندة آمریکایی، مفسر، میزبان گفتگوی رادیو، ستون نویس سندیکایی

رئیس مرکز فرصت های برابر - ایالات متحده آمریکا

بالاترین زن از مسئولان کاخ سفید در دوران ریاست جمهوری ریگان

بخشهایی از سخنرانی در کنفرانس روز جهاني زن - پاریس، 2018

 

شما نمیتوانید یک رژیم توتالیتر که همه چیز را کنترل میکند اصلاح کنید. مردم ایران در قيام خود گفتند کافی است. ما اصلاحات نمیخواهیم. ما خواهان تغییر رژیم هستیم. مرگ بر خامنه ای!

باید چیزی برای جایگزینی یک دیکتاتور وجود داشته باشد. در ایران ما خانم رجوی را برای جایگزین کردن دیکتاتوری و آوردن آزادی برای مردم ایران داریم. این موضوع فرد نیست، بلکه اصولی است که او برای آنها مبارزه میکند. جدایی دین از دولت، قضائیه مستقل، مشارکت مساوی زنان در رهبری.

هنگامی که نیمی از جمعیت از آزادی محروم هستند، هیچکس از آزادی برخوردار نیست.

جنبش خانم رجوی نیروی تغییر است.

 

ماريا کانديدا آلميدا

معاون دادستان کل - پرتغال

دادستان کل تا سال 2015

بخشهایی از سخنرانی در کنفرانس روز جهاني زن - پاریس، 2018

 

به زنان ایران که برای آزادی و دموکراسی مبارزه کنند درود میفرستم. هر ساله تحت حاکمیت رژیم ایران تبعیض علیه زنان افزایش مییابد. به همین دلیل مردم به خیابانها آمدند و گفتند که تا زمانی که آزادی به ایران نیاید، آنها متوقف نخواهند شد.

8 هزار نفر در ایران دستگیر شدهاند، از جمله بسیاری از زنان. زنان حق دارند که حقوق خودشان را داشته باشند. شما آزادی و دموکراسی در کشور خود خواهید داشت چون زنان شجاع هستند. خانم رجوی از شما به خاطر رهبری این جنبش و به خاطر اینکه هرگز تسلیم نمیشوید متشکرم. زنان از شما آموختهاند. عزم شما در اعتراضات اخیر نمایان بود. هیچ چیز زنان ایرانی را که نقش بسیار فعالی ایفا کردهاند متوقف نخواهد کرد.

به زنان ایران مي گويم: ما با شما هستیم در خواستهتان برای برگرداندن آزادی و دمکراسی. ما صدای شما در سازمانهاي بینالمللی هستیم. یک روز مردم ایران آزاد خواهند شد و عدالت برای تمام کسانی که مورد بدرفتاری قرار گرفتهاند وجود خواهد داشت.

دکتر ماريا النا الوردين

رئیس فدراسیون بین المللی زنان در حرفه حقوق (FIFCJ) - آرژانتین

بخشهایی از سخنرانی در کنفرانس روز جهاني زن - پاریس، 2018

 

من به زنان ایران و شخص خانم مریم رجوی درود می فرستم.

چگونه میتوان سکوت جامعه بینالمللی به عنوان مثال، آرژانتین را توضیح داد؟ من به عنوان یک زن و یک وکیل میخواهم عدالت پیروز شود.

من میخواهم زنان ایران بشنوند که ما به فریادهای آنان گوش میدهیم. ما میدانیم که این نسل جوان به شعلههای آزادی دامن زده اند. شمارش معکوس برای این رژیم فرا رسیده است. من با مقاومت ایران در مبارزه با این رژیم زنستیز متحد هستم. فدراسیون بین المللی زنان در حرفه حقوق، از خانم رجوی حمایت میکند.

سوزانا مدينا

 قاضی دیوان عالی آرژانتین و رئیس انجمن بین المللی قضات زن

بخشهایی از سخنرانی در کنفرانس روز جهاني زن - پاریس، 2018

 

من همبستگی خود را با زنان شجاع ایران اعلام میکنم. ما باید در سراسر جهان پلهای دانش و همبستگی در برابر بیعدالتی در ایران بسازیم. ما نمیتوانیم اجازه بدهیم که نقض حقوق زنان در ایران صورت بگیرد. ما برای حمایت از شما در اینجا هستیم. جهان باید از شما حافظت کند. جهان باید از مبارزة زنان ایرانی و جنبش خانم رجوی حمایت کند.

 

اينگريد بتانکور

کاندیدای سابق ریاست جمهوری در کلمبیا

بخشهایی از سخنرانی در کنفرانس روز جهاني زن - پاریس، 2018

 

به زنان شجاع ایران درود میفرستم. به خانم رجوی، نماد زنان ایرانی درود میفرستم و به تمام زنان شجاع در این سالن درود میفرستم. زنان جوان شجاع ایران که جرأت به چالش کشیدن رژیم ایران را دارند، با زندان مواجهاند. آنها از حق داشتن وکیل و از ملاقات با خانوادهشان محروم هستند، چون جسارت کرده اند که نوع دیگری بیاندیشند.

زنان خواستار حقوق پايهيي بشر، لغو مجازات اعدام و حجاب اجباری هستند.

آنها میگویند نه به برنامه هستهای. مبارزة زنان ایران یک مبارزه علیه یک رژیم جنایتکار است.

نجات الاسطل

عضو پارلمان - فلسطین

بخشهایی از سخنرانی در کنفرانس روز جهاني زن - پاریس، 2018

 

ما افتخار می کنیم که در کنار مقاومت ایران ایستادهایم. ما به مبارزة شما برای دموکراسی و کرامت ارج مینهیم. انقلاب زنان ایرانی و ایستادگی آنان برای یک کشور مستقل، به این معنی است که آنها برای دموکراسی ایستاده و خواهان حقوق خود و مردم خود هستند.

 

 

 

  سهير الاتاسی

عضو ائتلاف اپوزیسیون سوریه و معاون رئیس سابق شورا

بخشهایی از سخنرانی در کنفرانس روز جهاني زن - پاریس، 2018

 

طی 7 سال گذشته، فرصتهای استثنایی برای کشف انرژی زنان داشتهایم. آنها خواهان آزادی و بنای دموکراسی هستند. آنها میخواهند دیکتاتوری را به محاکمه بكشند. به دلیل دیکتاتوری اسد و متحد آن، رژیم ایران، مردم سوریه هزینه سنگینی پرداخته اند. ما میخواهیم جهان به توقف شکنجه و کشتار روزانه توسط رژیم اسد کمک کند. ما میخواهیم یک دولت جدید بنا کنیم که در آن هیچ جایی برای اسد و این جنایتکاران نباشد. خانم رجوی یک پیشگام در میان زنان ایرانی است.

او یک نماد برای شما و برای ما نیز هست. او تلاش می کند ایران و سوریه را هم از چنگال رژیم آخوندي آزاد کند.

ما هم به طرح ده مادهای او برای آیندة سوریه اعتقاد داریم. مردم ایران و سوریه حق دارند که آزادی داشته باشند.

زينت ميرهاشمی

عضو شورای ملی مقاومت ایران و سردبیر نشریه نبرد خلق، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

بخشهایی از سخنرانی در کنفرانس روز جهاني زن - پاریس، 2018

 

ما سربلنديم؛ نسبت به نقش زنان در قیامهای اخیر. زنان در اين قيام نقش چشمگير داشتند. بدون شك، اين حضور چشمگير زنان در عرصه سياست و اجتماع هست كه در هر تحول دموكراتيك در آينده ميتواند تضمينكنندة آزادي و برابري جنسيتي باشد.

 

 

 

 انیسه بومدین

اسلام شناس و بانوی اول پیشین الجزایر

قسمتهایی از سخنرانی در کنفرانس روز جهاني زن - پاریس، 2018

 

امروز درود می‌فرستیم به زنان قهرمان ایرانی که علیه قشریگری مبارزه می‌کنند. روز ۲۷ژانویه اخیر سخنگوی سیاسی سپاه پاسداران اعلام کرد که ۸۰٪ افرادی که دستگیر شده‌اند زیر ۳۰سال سن دارند و تعدادی از آنها نیز زن هستند. عجب شکستی است برای حکومت آخوندها! چون با این اذعان آنها تلویحاً به‌رسمیت می‌شناسند که جوانانی که در دوران خمینی به دنیا آمده‌اند و حکومتی جز دیکتاتوری مذهبی را ندیده‌اند، این حکومت را نفی می‌کنند و جان‌به‌لب شدنشان را به نمایش می‌گذارند، به‌رغم اشراف به این‌که جانشان به خطر می‌افتد یا ممکن است به زندان بیفتند. در این قیام برای آزادی و حاکمیت مردمی، کشورهای غربی نباید بار دیگر چشم و گوش خود را ببندند.

آری! مریم ما با شما هستیم، همان‌طور که با همه خواهران ایرانیمان هستیم، در مبارزه بی‌امانتان که می‌خواهد غل و زنجیرها را از دست و پای زن ایرانی باز کند.

نجيمه طای طای

وزیر سابق آموزش و پرورش و جوانان- مراکش

بخشهایی از سخنرانی در کنفرانس روز جهاني زن - پاریس، 2018

 

این افتخار ماست که امروز در روز جهانی زن با شما باشیم. ما همچنان از مبارزه مردم ایران با دیکتاتوری مذهبی حمایت میکنیم.

من میخواهم به این وسیله زنان مخالف ایران را در داخل و خارج از ایران به رسمیت بشناسم. ما باید با بیعدالتی و آزار و اذیت زنان مقابله کنیم.

ما در این سالن نماینده همه زنانی هستم که در سرتاسر جهان مورد آزار و اذیت قرار میگیرند.

مبارزه زنان ایرانی تنها به زنان ایران مربوط نیست، بلکه این یک آرمان جهانی است. زنان ایرانی تحت رهبری خانم رجوی با افراطگرایی مبارزه می کنند. زنان مراکش تا زمانی که زنان ایرانی و زنان سوری نتوانند به اهدافشان برسند آرام نخواهند بود.

من خوشحالم که مدتها است از مقاومت ایران حمایت می کنم.

خدیجه زیانی

نماینده پارلمان مراکش

بخشهایی از سخنرانی در کنفرانس روز جهاني زن - پاریس، 2018

 

به راستی که خیلی تأسف‌بار است که زنان ایران در معرض این همه ستم و خشونت و ظلم و تحقیر و سرکوب هستند. آنها تنها به این خاطر که خواستار آزادی و زندگی شرافتمندانه هستند، توسط رژیم حاکم بر ایران دستگیر و زندانی می‌شوند.  دین اسلام از عملکرد حاکمان ایران بیزار است. دین اسلام از آنچه که آخوندهای حاکم بر ایران در مورد زنان سرکوب شده ایران انجام می‌دهند، بری است

درود بیکران به زنان ایران به‌خاطر پایداری باشکوهشان. همان زنانی که مشتاق رهایی از دست افراط‌گرایی هستند. شکوه و جاودانگی از آن آنان باد. آزادی و آزادی و آزادی از آن همه زنان ایران باد.

از اعماق قلبم امیدوارم که 8مارس امسال مایه خیر برای همه زنان ایران باشد.

و روز زن در 8مارس روز گسترش خیر و هر گونه زیبایی برای زنان ایران و همه زنان جهان باشد.

بوزنا کامينسکا

عضو پارلمان لهستان

بخشهایی از سخنرانی در کنفرانس روز جهاني زن - پاریس، 2018

 

ما نباید زنان ایرانی را در مبارزه شان تنها بگذاریم. ما صدای آنان را خواهیم رساند.

 

 

 

 

 سونيا هورنری

نمایندة مجلس از استرالیا

بخشهایی از سخنرانی در کنفرانس روز جهاني زن - پاریس، 2018

 

اما در رابطه با خواهران ایرانی ما، پیشرفت براي آنها متوقف شده است. زنان از حقوقی که در سال 1357 از آنها برخوردار بودند محروم هستند. ولی خواهران ایرانی شجاع و قوی هستند و به خواسته خود برای دموکراسی دست پیدا خواهند کرد. خانم رجوی ما امیدواریم که به برابری برای تمام زنان برسیم.

 

 

 

 ماريا گرچهآ

نمایندة سابق مجلس رومانی

بخشهایی از سخنرانی در کنفرانس روز جهاني زن - پاریس، 2018

 

امسال بیش از هر زمان دیگری من اطمینان دارم که زنان ایرانی به آنچه میخواهند خواهند رسید. زمان گفتگو با این رژیم گذشته است. زمان آن رسیده که دولتهای دموکراتیک تهران را تحریم کنند تا به حقوق بشر براي مردم خود احترام بگذارد.

 

 

 

 مارگاريتا دوران وادل

مورخ، روزنامه نگار، سناتور (2011-2015) – اسپانیا

معاون رئیس حقوق بشر INCO

بخشهایی از سخنرانی در کنفرانس روز جهاني زن - پاریس، 2018

 

ما نگرانی خود را نسبت به سلامت آتنا دائمی و گلرخ ایرایی ابراز میکنیم.

ما در غرب نمیتوانیم بر نقض حقوق بشر در ایران چشم ببندیم. اروپا نمیتواند اعتقادات و ارزشهای دموکراتیک خود را فراموش کند و باید فراخوانهای مردم ایران را مورد توجه قرار دهد.

خانم رجوی شما مبلغ امید هستيد. شما به مردم خود میگویید که شما می توانید و باید.

بودن با شما و جنبش شما یک افتخار است. ما میتوانیم و باید به شما برای آزاد کردن ایران کمک کنیم.

ما باید چشمان رهبران جهان را باز کنیم تا در کنار شما بایستند و جنبش شما را به عنوان تنها اپوزیسیون مشروع ایران به رسمیت بشناسند.

 

اوا دوران راموس

رئیس سازمان حقوق بشر INCO

نمایندة حزب مردم اروپا در استان پوئنته دو والکاس

عضو سابق پارلمان (2011-2016) - اسپانیا

بخشهایی از سخنرانی در کنفرانس روز جهاني زن - پاریس، 2018

 

آزادی دادنی نیست بلکه گرفتنی است. آزادی باید توسط مردم مظلوم گرفته شود. ما می خواهیم شما، خانم رجوی، و جنبش شما را به رسمیت بشناسیم. ما می خواهیم از شما حمایت کنیم.

شما به شورای اروپا فراخوان دادید تا به آزاد کردن همه زندانیان کمک کنند. شما از افرادی دفاع می کنید که برای آزادی جان باخته اند. تمام افرادی که جان خود را برای آزادی دادند در شجاعت شما حاضرند. شما از حمایت همه افرادی که خواهان آزادی هستند برخوردارید. شما از حمایت مردم اسپانیا برخوردارید زیرا آنها میدانند که شما خواستار آزادی هستید.

 

پروفسور سارا چندلر

رئیس فدراسیون بینالمللی وکلای اروپا - انگلستان

بخشهایی از سخنرانی در کنفرانس روز جهاني زن - پاریس، 2018

 

من مفتخر به حمایت از زنان شجاع ایران هستم. آنها با اعتراضات مسالمت آمیز خود تحسین ما را برانگیخته اند.

مقامات رژیم بیش از حد از مصونیت برخوردار بودهاند.

قلب مقاومت، زنان و دختران شجاع ایران هستند. ما به شدت در مورد عدم استقلال قوة قضاییه در ایران نگران هستیم. ما همچنین در مورد امنیت سازمان مجاهدین خلق در آلبانی بسیار نگران هستیم. ما خواهان آزادی معترضین و زندانیان سیاسی ایران هستیم. تا زمانی که شما به ما نیاز داشته باشید، ما در کنار شما خواهیم ایستاد.

 

 

 

هيأت زنان ايراني

شيرين نريمان، نمايندة هيأت

بخشهایی از سخنرانی در کنفرانس روز جهاني زن - پاریس، 2018

 

زنان در خط مقدم قیام اخیر ایران بودند. ولی این اولین بار نبود که زنان برای آزادی میهنمان در این مبارزه شرکت کردند. در اسفند ۱۲۵۷ ما هوادار سازمان مجاهدین بودیم و ما در تظاهرات تهران در دفاع از حق زنان برای انتخاب آزادانة لباس و پوشش شرکت کردیم. من به عنوان یک زن جوان همچنین به یاد میآورم که چگونه مجاهدین خلق، به دختران جوان که تازه وارد فعالیت سیاسی شده بودند، احترام میگذاشتند. ما یاد گرفتیم که به خودمان احترام بگذاریم و اعتماد به نفس داشته باشیم.

در طول دهه 60، هزاران زن و دختر جوان اعدام شدند، زیرا آنها به آزادی و حقوق خود اعتقاد داشتند.

زیبایی مبارزة زنان ایرانی این است که همان روحیه هنوز هم وجود دارد و قوی میشود.

امروز ما شاهد زنان بيترس و بیمی هستیم که فریاد «مرگ دیکتاتور» را رو در روی پلیس فریاد میزنند.

زنان ایران هرگز تسلیم نخواهند شد. زنان سرنوشت خود را خواهند نوشت.

زنان ایرانی در تبعید با خواهرانشان در ایران ایستاده اند و آیندة روشن دور نیست.

هيأت جوانان ايرانی

سحر ثنایی، نمايندة هيأت

بخشهایی از سخنرانی در کنفرانس روز جهاني زن - پاریس، 2018

 

ما نسل پس از انقلاب هستیم. ما سرکوب رژیم را با گوشت و پوستمان احساس كردهايم. از روز اول ما پدران و مادرانمان را در پشت ميلههاي زندان دیدهایم و خیلی زود متوجه شدیم که برای رسیدن به آزادی، ما باید حتی از زندگی خود دست بکشیم.

من با افتخار می گویم که نسل ما نمادهای زیادی هم دارد. من میتوانم از ندا، آسيه، نسترن، ندا آقا سلطان، ترانه موسوی يا ریحانه جباری ياد کنم؛ یا صبا (هفتبرادران) عزيزم، که به ما آموخت که تا آخر بايد ايستاد.

بله، ما زنان شورشي هستیم. ما خواهان سرنگوني رژيم هستيم.

ما تا پايان خواهيم ايستاد؛ تا این رژیم بيرحم و زنستيز را سرنگون کنیم. ما به دین اجباری و حجاب اجباری نه ميگوييم.

اعضای سازمان مجاهدین خلق، هرچند حجاب داشتند، اما از زنان بيحجاب دفاع میکردند. آنها از آزادی انتخاب زنان دفاع کردند. آنها به انتخاب هر انسان احترام میگذارند.

پیام ما به ملاها: بترسيد از روزي كه اين زنان به زودي شما را از صحنة ايران جارو كنند و شما را به زبالهدان تاريخ بریزند.

رامش سپهراد

استاد دانشگاه جورج میسون – آمریکا

گرداننده و مدیر مراسم به نمایندگی از کمیته برگزارکننده

بخشهایی از سخنرانی در کنفرانس روز جهاني زن - پاریس، 2018

 

سالیان است که به‌مناسبت روز جهانی زن ما گردهم آمده‌ایم، اما  سال 2018 یک سال متفاوت است. ما در این سالن به جز قدرت و انرژی قیام اخیر مردم ایران را احساس نمی‌کنیم.

قیامی که نه تنها  مضمونی سیاسی یا اجتماعی یا اقتصادی دارد  بلکه توسط زنان شجاع  وجوانانی  هدایت می‌شود که در خیابانها و  شهرها و شهرستانهای مختلف  در سراسر ایران  شعار  مرگ بر خامنه‌ای وروحانی را فریاد می‌زنند  و همچنین  شعار «اصلاح طلب اصول‌گرا دیگه تمومه ماجرا»  را سر می‌دهند.

هیچ رژیم دیگری در جهان به اندازه این رژیم در ایران  زنان را اعدام  نکرده است. که اغلب آنها زنان مسلمان بوده‌اند.

هیچ رژیمی در دنیا به اندازه رژیم ایران زنان را در ملأعام بدار نیاویخته  و یا سنگسار نکرده است

هیچ رژیمی در جهان مانند رژیم ایران به زنان زندانی سیاسی شب قبل از اعدام  تجاوز نکرده است

هیچ رژیمی در جهان مانند رژیم ایران زنان باردار را  اعدام نکرده است.

اینها فقط چند نمونه از ماهیت زن‌ستیز رژیم ایران  است.

 اما ممکن است سؤال کنید که چرا یک رژیم به چنین اقدامات شدید و نابود کننده و خشونت‌باری متوسل می‌شود؟

جواب این سؤال در یک حقیقت ساده است: زنان نیروی تغییر هستند. و این زنان ایران هستند که این رژیم را ساقط خواهند کرد.

 

قطعنامه کنفرانس

ما امضا كنندگان كنفرانس 2018 زنان در پاريس اعتقاد داريم كه:

 

  1. قيام شجاعانه زنان ايران عليه رژيم بسا فراتر از صرفا مبارزه عليه حجاب اجباري است، بلكه براي خاتمه دادن به ديكتاتوري مذهبي در تماميت آن براي استقرار دمكراسي و آزادي است. امروزه زنان به راستي نيرويي براي تغيير در ايران هستند. ما زنان جسور در ايران را حمايت كرده و آنها را گرامي مي داريم.
  2. به رژيم ايران، اولاً از جانب زنان ايران و ثانياً از جانب ملت ايران شديداً اخطار داده مي شود. پيام ما به رژيم ايران اين است: عمر شما به شمارش افتاده است، تغيير دمكراتيك اجتناب ناپذير و در افق است.
  3. قيام اخير در ايران نماد ديگري از نزديك به چهار دهه مقاومت با شكوه عليه استبداد زن ستيز است. رهبري خستگي ناپذير و مدبرانه خانم رجوي و مقاومت، براي ايران و زنان ايران حياتي است.