کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

همبستگی با مبارزه زنان ایران در بلژیک

IWD Belgium 1
IWD Belgium 2
IWD Belgium 3
IWD Belgium 4
IWD Belgium 5
IWD Belgium 6
IWD Belgium 7
IWD Belgium 8
IWD Belgium 9
IWD Belgium 10
IWD Belgium 11
IWD Belgium 12
Previous Next Play Pause

نمایشگاه مبارزات ۱۵۰ ساله زنان ایران

Exhibition1
Exhibition2
Exhibition3
Exhibition4
Exhibition5
Exhibition6
Exhibition7
Exhibition8
Exhibition9
Exhibition10
Exhibition11
Exhibition12
Exhibition13
Exhibition14
Exhibition15
Exhibition16
Exhibition17
Exhibition18
Previous Next Play Pause

زنان در رهبری سیاسی روز جهانی زن ۲۰۱۷ - آلبانی

IWD2017_1
IWD2017_2
IWD2017_3
IWD2017_4
IWD2017_5
IWD2017_6
IWD2017_7
IWD2017_8
IWD2017_9
IWD2017_10
IWD2017_11
IWD2017_12
IWD2017_13
IWD2017_14
IWD2017_15
IWD2017_16
IWD2017_17
IWD2017_18
IWD2017_19
IWD2017_20
IWD2017_21
IWD2017_22
IWD2017_23
IWD2017_24
IWD2017_25
IWD2017_26
IWD2017_27
IWD2017_28
IWD2017_29
IWD2017_30
IWD2017_31
IWD2017_32
Previous Next Play Pause

ایران:‌ زنان در اهواز علیه آلودگی هوا اعتراض می کنند

1 Ahwaz protest
2 Ahwaz protest
3 Ahwaz protest
4 Ahwaz protest
5 Ahwaz protest
6 Ahwaz protest
7 Ahwaz protest
8 Ahwaz protest
9 Ahwaz protest
10 Ahwaz protest
11 Ahwaz protest
12 Ahwaz protest
13 Ahwaz protest
14 Ahwaz protest
15 Ahwaz protest
16 Ahwaz protest
Previous Next Play Pause

مادران «میدان مه» آرژانتین از مقاومت زنان ایران حمایت می کنند

1 Plaza de Mayo
2 Plaza de Mayo
3 Plaza de Mayo
4 Plaza de Mayo
5 Plaza de Mayo
6 Plaza de Mayo
7 Plaza de Mayo
8 Plaza de Mayo
Previous Next Play Pause

کنفرانس بوئنس آیرس متعهد می شود از حقوق زنان دفاع کند

1 FIFCJ-FA
2 FIFCJ-FA
3 FIFCJ-FA
4 FIFCJ-FA
5 FIFCJ-FA
6 FIFCJ-FA
7 FIFCJ-FA
8 FIFCJ-FA
9 FIFCJ-FA
10 FIFCJ-FA
11 FIFCJ-FA
12 FIFCJ-FA
13 FIFCJ-FA
14 FIFCJ-FA
15 FIFCJ-FA
16 FIFCJ-FA
17 FIFCJ-FA
18 FIFCJ-FA
19 FIFCJ-FA
20 FIFCJ-FA
Previous Next Play Pause

فاطمه اکبری منفرد و دوستانش خواستار آزادی خواهر زندانیش، مریم، می شوند

1
2
3
4
5
6
Previous Next Play Pause

دختران ملک آباد (جنوب ایران)‌ در مدرسه کپری درس می خوانند

1
2
3
4
5
6
Previous Next Play Pause

اعتراض زنان در تهران به بازداشت زندانی عقیدتی

1
2
3
4
5
6
7
Previous Next Play Pause

دادخواهی زنان ایران برای قربانیان قتل عام ۶۷ در ایران و بمباران غوطه در سوریه

1
2
3
4
Previous Next Play Pause

عدم رسیدگی به دخترانی که در شین آباد قربانی آتش سوزی شدند

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
Previous Next Play Pause

همبستگي مادران عليه اعدام 25 زنداني سياسي

111
222
333
444
555
777
888
999
Previous Next Play Pause

زنان جهان در کنار زنان ایران می ایستند - ۱۹تیر ۱۳۹۵ – پاریس

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Previous Next Play Pause

سخنرانان و شخصیت های برجسته در گردهمایی ۱۹تیر ۱۳۹۵ – پاریس

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Previous Next Play Pause

هنر مقاومت علیه استبداد - ۱۹ تیر ۱۳۹۵ – پاریس

1
2
3
4
5
6
7
8
Previous Next Play Pause

فتوکال های شخصیت ها در گردهمایی پاریس 2016

1
2
3
5
6
8
9
10
11
12
Previous Next Play Pause

زنان نیروی تغییر - ۱۹ تیر ۱۳۹۵ – پاریس

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Previous Next Play Pause

همبستگی روز جهانی زن در ایران با کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Previous Next Play Pause

کنفرانس روز جهانی زن در پاریس

IWD2016-01
IWD2016-02
IWD2016-03
IWD2016-04
IWD2016-05
IWD2016-06
IWD2016-08
IWD2016-1
IWD2016-2
IWD2016-3
IWD2016-4
IWD2016-5
IWD2016-6
IWD2016-7
IWD2016-8
IWD2016-9
IWD2016-10
IWD2016-11
IWD2016-12
IWD2016-13
IWD2016-14
IWD2016-15
IWD2016-16
IWD2016-17
IWD2016-18
IWD2016-19
IWD2016-20
IWD2016-21
IWD2016-22
IWD2016-23
IWD2016-24
IWD2016-25
IWD2016-26
IWD2016-27
IWD2016-28
IWD2016-29
IWD2016-30
IWD2016-31
IWD2016-32
IWD2016-33
IWD2016-34
IWD2016-35
IWD2016-36
IWD2016-37
IWD2016-38
IWD2016-39
IWD2016-40
IWD2016-41
IWD2016-42
Previous Next Play Pause

تظاهرات نه به روحانی

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
29_1
30
31
32
Previous Next Play Pause

از رنج تا رزم مادران ایران زمین

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Previous Next Play Pause

همبستگی با مادران شهدا و زندانیان سیاسی

1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
Previous Next Play Pause

وضعیت فاجعه بار زنان بی خانمان در ایران

1
2
3
4
5
6
8
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Previous Next Play Pause

نمایشگاه منع خشونت علیه زنان

Acid Attacks
Child brides
fallen heroin
Fatemeh Ziaei
Info
miso-laws1
miso-laws2
polices
Political Prisoners
protests
reyhaneh
suppression
table
trafficking
Under 18
VAW
VAW2
women exhibition (1)
women exhibition (2)
women exhibition (3)
women exhibition (4)
women exhibition (5)
women exhibition (6)
women exhibition (7)
women exhibition (8)
women exhibition (9)
Previous Next Play Pause

گردهمایی پاریس

Albanian orchestra1
Albanian orchestra2
Albanian orchestra3
Fatemah Khafagy
Fatiha Bakkali
Frances Townsend
Hansa Marsit
Hoda Badran
Linda Chavez
Maryam Rajavi1
Maryam Rajavi2
Maryam Rajavi3
Members of Arabian parliaments
Michele Alliot-Marie
Najima Thaythay
Rama Yade
Safwatt Ibrahim
Valeria Cardinali
VILLEPINTE PARIS1
VILLEPINTE PARIS2
VILLEPINTE PARIS3
VILLEPINTE PARIS4
VILLEPINTE PARIS5
VILLEPINTE PARIS6
VILLEPINTE PARIS7
VILLEPINTE PARIS8
VILLEPINTE PARIS9
VILLEPINTE PARIS10
VILLEPINTE PARIS11
VILLEPINTE PARIS12
VILLEPINTE PARIS13
VILLEPINTE PARIS14
VILLEPINTE PARIS15
VILLEPINTE PARIS16
VILLEPINTE PARIS17
VILLEPINTE PARIS18
VILLEPINTE PARIS19
VILLEPINTE PARIS20
VILLEPINTE PARIS21
VILLEPINTE PARIS22
VILLEPINTE PARIS23
VILLEPINTE PARIS24
VILLEPINTE PARIS25
VILLEPINTE PARIS26
VILLEPINTE PARIS27
VILLEPINTE PARIS28
VILLEPINTE PARIS29
VILLEPINTE PARIS30
Previous Next Play Pause

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn