کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

شرکت فعال زنان در اعتصابات سراسری معلمین در ایران ۲۲ و ۲۳ مهر ۱۳۹۷

اعتصاب و تحصن معلمان ایران ۲۲ آبان ۱۳۹۷

Iranian-teachers-strikes-and-sit-in--Isfahan---min
Iranian-teachers-strikes-and-sit-in-Alborz--min
Iranian-teachers-strikes-and-sit-in-Alborz-2--min
Iranian-teachers-strikes-and-sit-in-Ardebil-2-min
Iranian-teachers-strikes-and-sit-in-Ardebil-min
Iranian-teachers-strikes-and-sit-in-Ilam---min
Iranian-teachers-strikes-and-sit-in-Karaj---min
Iranian-teachers-strikes-and-sit-in-Karaj-2-min
Iranian-teachers-strikes-and-sit-in-Kurdistan--min
Iranian-teachers-strikes-and-sit-in-Saqqez-1--min
Iranian-teachers-strikes-and-sit-in-Saqqez-2-min
Iranian-teachers-strikes-and-sit-in-Saqqez-3-min
Iranian-teachers-strikes-and-sit-in-Yazd-min
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

درود به زنان کارگر ایران در روز جهانی کارگر

کنفرانس روز جهانی زن - پاریس ۱۷ فوریه ۲۰۱۸

شركت زنان در انقلاب 1357

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

زنان شجاع ايران در پيشاپيش صفوف تظاهرات

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

شرکت فعال زنان ایرانی در تظاهرات روز جهانی معلم

اعتراض پرستاران در شهرهای سراسر کشور

p_1
p_2
p_3
p_4
p_5
p_6
p_7
p_8
p_9
p_10
p_11
p_12
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

لحظه های همبستگی زنان برای آینده ای روشن

Moments_women1
Moments_women2
Moments_women3
Moments_women4
Moments_women5
Moments_women6
Moments_women7
Moments_women8
Moments_women9
Moments_women10
Moments_women11
Moments_women12
Moments_women13
Moments_women14
Moments_women15
Moments_women16
Moments_women17
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

همبستگی زنان برای یک ایران آزاد در گردهمایی ویلپنت پاریس - ۱۰ تیرماه ۱۳۹۶

ایران به مادرانش افتخار می کند

همبستگی با مبارزه زنان ایران در بلژیک

IWD Belgium 1
IWD Belgium 2
IWD Belgium 3
IWD Belgium 4
IWD Belgium 5
IWD Belgium 6
IWD Belgium 7
IWD Belgium 8
IWD Belgium 9
IWD Belgium 10
IWD Belgium 11
IWD Belgium 12
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

نمایشگاه مبارزات ۱۵۰ ساله زنان ایران

Exhibition1
Exhibition2
Exhibition3
Exhibition4
Exhibition5
Exhibition6
Exhibition7
Exhibition8
Exhibition9
Exhibition10
Exhibition11
Exhibition12
Exhibition13
Exhibition14
Exhibition15
Exhibition16
Exhibition17
Exhibition18
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

زنان در رهبری سیاسی روز جهانی زن ۲۰۱۷ - آلبانی

ایران:‌ زنان در اهواز علیه آلودگی هوا اعتراض می کنند

1 Ahwaz protest
2 Ahwaz protest
3 Ahwaz protest
4 Ahwaz protest
5 Ahwaz protest
6 Ahwaz protest
7 Ahwaz protest
8 Ahwaz protest
9 Ahwaz protest
10 Ahwaz protest
11 Ahwaz protest
12 Ahwaz protest
13 Ahwaz protest
14 Ahwaz protest
15 Ahwaz protest
16 Ahwaz protest
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

مادران «میدان مه» آرژانتین از مقاومت زنان ایران حمایت می کنند

1 Plaza de Mayo
2 Plaza de Mayo
3 Plaza de Mayo
4 Plaza de Mayo
5 Plaza de Mayo
6 Plaza de Mayo
7 Plaza de Mayo
8 Plaza de Mayo
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8

کنفرانس بوئنس آیرس متعهد می شود از حقوق زنان دفاع کند

فاطمه اکبری منفرد و دوستانش خواستار آزادی خواهر زندانیش، مریم، می شوند

1
2
3
4
5
6
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6

دختران ملک آباد (جنوب ایران)‌ در مدرسه کپری درس می خوانند

1
2
3
4
5
6
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6

اعتراض زنان در تهران به بازداشت زندانی عقیدتی

1
2
3
4
5
6
7
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7

دادخواهی زنان ایران برای قربانیان قتل عام ۶۷ در ایران و بمباران غوطه در سوریه

1
2
3
4
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

عدم رسیدگی به دخترانی که در شین آباد قربانی آتش سوزی شدند

همبستگي مادران عليه اعدام 25 زنداني سياسي

111
222
333
444
555
777
888
999
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8

زنان جهان در کنار زنان ایران می ایستند - ۱۹تیر ۱۳۹۵ – پاریس

سخنرانان و شخصیت های برجسته در گردهمایی ۱۹تیر ۱۳۹۵ – پاریس

هنر مقاومت علیه استبداد - ۱۹ تیر ۱۳۹۵ – پاریس

1
2
3
4
5
6
7
8
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8

فتوکال های شخصیت ها در گردهمایی پاریس 2016

1
2
3
5
6
8
9
10
11
12
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

زنان نیروی تغییر - ۱۹ تیر ۱۳۹۵ – پاریس

همبستگی روز جهانی زن در ایران با کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

کنفرانس روز جهانی زن در پاریس

تظاهرات نه به روحانی

از رنج تا رزم مادران ایران زمین

همبستگی با مادران شهدا و زندانیان سیاسی

1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

وضعیت فاجعه بار زنان بی خانمان در ایران

1
2
3
4
5
6
8
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

نمایشگاه منع خشونت علیه زنان

گردهمایی پاریس